Ngày 20.02.2021: Nhìn nhận thân phận tội lỗi của mình

 

Tin Mừng theo Thánh Luca: Lc 5, 27-32

Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lêvi đang ngồi ở bàn thu thuế, Ngài bảo ông: “Hãy đi theo Ta”. Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo Người. Lêvi đã dọn một bữa tiệc linh đình thết đãi Người tại nhà ông. Có đông người thu thuế và nhiều người khác cùng ngồi ăn với các ngài. Những người biệt phái và các luật sĩ lẩm bẩm với các môn đệ của Người rằng: “Sao các người lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?” Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Những ai mạnh khoẻ không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”.

NHÌN NHẬN THÂN PHẬN TỘI LỖI CỦA MÌNH

Lời giáo huấn của Chúa Giêsu hôm nay được đặt vào bối cảnh cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu với những người luật sỹ và biệt phái, trong khi Chúa Giêsu đang dự tiệc trong nhà ông Lêvi, một người thu thuế. Những luật sỹ và biệt phái luôn coi mình là người công chính, thánh thiện và coi khinh người khác. Chúa đến để cứu độ con người, chẳng ai là kẻ công chính trước mặt Thiên Chúa cả, chỉ có điều họ không nhận ra mình là người tội lỗi mà thôi. Xin cho chúng ta đường bao giờ có thái độ như những luật sỹ và biệt phái, nhưng luôn biết khiêm cung nhìn nhận thân phận tội lỗi của mình, hầu được Chúa thứ tha và ban ơn cứu độ.

Trả lời