Ngày 19.02.2021: Mục đích và ý nghĩa của việc ăn chay

 

Tin Mừng theo Thánh Mátthêu: Mt 9, 14-15

Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Gêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: “Tại sao chúng tôi và những người Biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?” Chúa Giêsu nói với họ: “Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay”.

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC ĂN CHAY

Ngày nay có nhiều người ăn chay, những mục đích và ý nghĩa ăn chay của mỗi người nhiều khi rất khác nhau. Có người ăn chay chỉ để giảm cân, giữ dáng; có người ăn chay để chữa bệnh; có người ăn chay vì mục đích tôn giáo… Việc chay tịnh của người Kitô hữu phải nhằm chuẩn bị tâm hồn chào đón Chúa Giêsu, như cô dâu chào đón chàng rể. Việc chay tịnh thiếu đi ý nghĩa thiêng liêng này, thì cũng chỉ là lối giữ đạo hình thức không hơn không kém. Xin cho chúng ta một khi tuân giữ những giới răn của Chúa và giáo huấn của Hội thánh, tìm ra được ý nghĩa thiêng liêng đích thực, và nhờ đó mà kết hợp được với Chúa Giêsu, vị Thượng khách và là chàng rể của tâm hồn chúng ta.

Trả lời