Ngày 13.02.2021: Noi gương sống đạo của cha ông

 

Tin Mừng theo Thánh Máccô: Mc 7,1-2. 5-13a

Khi ấy, Dacaria, cha của Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: “Chúc tụng Thiên Chúa của Israel, vì Chúa đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người. Chúa đã gầy dựng cho chúng ta một uy quyền cứu độ. trong nhà Ðavít là tôi tớ Chúa, như Người đã phán qua miệng các thánh nhân từ ngàn xưa, là tiên tri của Chúa; để giải phóng chúng ta khỏi quân thù, và khỏi tay những người ghen ghét chúng ta; để tỏ lòng từ bi với tổ tiên chúng ta, và nhớ lại lời thánh ước của Người: lời minh ước mà Người tuyên thệ, với Abraham tổ phụ chúng ta, rằng: Người cho chúng ta không còn sợ hãi, sau khi thoát khỏi tay quân thù, được phục vụ trước tôn nhan Người, trong thánh thiện và công chính trọn đời chúng ta”.

NOI GƯƠNG SỐNG ĐẠO CỦA CHA ÔNG

Mùng hai tết, Giáo hội Việt Nam dành để kính nhớ các bậc tổ tiên của chúng ta. Chính các ngài là ân phúc và tình thương Thiên Chúa trao tặng cho ta. Bởi vậy, thờ Chúa thì không thể quên tổ tiên của mình – không ai nhớ tới tổ tiên mà có thể quên Chúa, tổ tiên của mọi tiên tổ.

Ước gì, các bậc cha mẹ ý thức được điều này mà biết cách giáo dục con cái mình biết nhớ về nguồn cội của mình, nhất là nguồn cội thần linh là Thiên Chúa, nơi xuất phát tổ tiên của loài người chúng ta. “Chúa đã tỏ lòng từ bi với tổ tiên chúng ta”, xin cho các bậc tiền nhân của chúng con được vui hưởng hạnh phúc bên Chúa là mùa xuân vĩnh cửu.

 

Trả lời