Ngày 06.02.2021: Hãy nghỉ ngơi và tìm lại chính bản thân mình

Tin Mừng theo Thánh Mác cô: Mc 6, 30-34

Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”. Vì lúc ấy dân chúng đến tấp nập đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố, người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài. Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều.

HÃY NGHỈ NGƠI VÀ TÌM LẠI CHÍNH BẢN THÂN MÌNH

Cuộc sống như một guồng máy, nó cứ xoay hoài không ngơi nghỉ, và con người bị cuốn hút vào đó, đến độ chúng ta không còn giờ cho Chúa, không còn giờ cho nhau, và cũng chẳng có giờ cho chính mình nữa. Chúa dạy các Tông đồ sau một ngày rao giảng vất vả: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút“. Thiên Chúa tạo dựng thế giới trong sáu ngày, ngày thứ bảy, Ngài nghỉ ngơi. Chúng ta cũng cần thánh hóa những giây phút nghỉ ngơi của mình, để trong những khoảnh khắc ấy ta nghỉ ngơi trong Chúa, ta nghỉ ngơi bên nhau và ta tìm lại được chính bản thân mình. Xin Chúa thánh hóa mọi thời khắc của chúng ta.

Trả lời