Ngày 05.02.2021: Can đảm làm theo tiếng lương tâm

Tin Mừng theo Thánh Máccô: Mc 6, 14-29

Khi ấy, vua Hêrôđê nghe nói về Chúa Giêsu, vì danh tiếng Người đã lẫy lừng, kẻ thì nói: “Gioan Tẩy giả đã từ cõi chết sống lại, nên ông đã làm những việc lạ lùng”; kẻ thì bảo: “Ðó là Êlia”; kẻ khác lại rằng: “Ðó là một tiên tri như những tiên tri khác”. Nghe vậy, Hêrôđê nói: “Ðó chính là Gioan trẫm đã chặt đầu, nay sống lại”. Vì chính vua Hêrôđê đã sai bắt Gioan và giam ông trong ngục, nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan đã bảo Hêrôđê: “Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình”. Phần Hêrôđia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được, vì Hêrôđê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe. Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilêa. Khi con gái nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hêrôđê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: “Con muối gì, cứ xin, trẫm sẽ cho”, và vua thề rằng: “Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho”.

Cô ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì?” Mẹ cô đáp: “Xin đầu Gioan Tẩy Giả”. Cô liền vội vàng trở vào xin vua: “Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa”. Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ. Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mồ.

CAN ĐẢM LÀM THEO TIẾNG LƯƠNG TÂM

Câu chuyện thánh Gioan bị trảm quyết cùng một lúc để lộ ra hai khía cạnh trái ngược trong cuộc đời”: một đàng là đức tin mạnh mẽ, khí phách can trường của vị anh hùng tuẫn giáo; một bên là sự nhu nhược của Hêrôđê và lòng dạ hiểm độc của Hêrôđia. Cuộc sống luôn tồn tại song song thiện và ác, tốt và xấu thế đó. Chúa ban cho mỗi người chúng ta trí khôn để nhận biết, để phân định; tự do để chọn lựa, và ý chí để nghiêng theo điều tốt. Mỗi người hãy chọn cho mình một lý tưởng sống tốt đẹp, chọn cho mình con đường chân chính, con đường yêu thương để bước đi; đừng lấp đầy lòng mình bằng sự ghen tị, trả thù, hiểm độc. Sự chọn lựa hôm nay của ta thế nào thì cùng đích ngày mai của ta cũng thế đó.

Trả lời