Ngày 28.01.2021: Chiếu tỏa ánh sáng Tin Mừng của Chúa

 

Tin Mừng theo Thánh Máccô: Mc 4, 21-25

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Có ai đem đèn sáng đặt trong thùng hay dưới gầm giường chăng? Chẳng phải là để đặt trên giá đèn sao? Vì chẳng có gì giấu kín mà chẳng tố lộ ra và chẳng có gì kín đáo mà không bị đưa ra ánh sáng. Ai có tai để nghe, thì hãy nghe”. Và Người bảo họ rằng: “Hãy coi chừng điều các ngươi nghe thấy. Các ngươi đong bằng đấu nào, thì người ta sẽ đong lại cho các ngươi bằng đấu ấy, và người ta còn thêm nữa.Vì ai có, sẽ được cho thêm; và ai không có, cả cái đang có cũng bị lấy mất”.

CHIẾU TỎA ÁNH SÁNG TIN MỪNG CỦA CHÚA

Hôm nay Giáo hội cho chúng ta mừng kính thánh Tôma Aquinô, ngài như một ngọn đèn sáng chiếu tỏa trong Giáo hội. Thánh nhân đã thắp lên ngọn đèn của đức khôn ngoan, luôn khát khao kiếm tìm Thiên Chúa và các chân lý về Chúa; ngài thắp lên ngọn đèn tỏa sáng đức yêu thương, ánh sáng tỏa lan trong Giáo hội. Chúng ta học hỏi nơi thánh nhân, cũng biết thắp sáng ngọn đèn đức tin của mình bằng cách chuyên chăm học hỏi giáo lý, tìm hiểu đạo thánh, và hết lòng sống đức bác ái yêu thương trong cuộc đời mình. Xin cho ơn Chúa đừng trở nên vô hiệu trong cuộc đời chúng ta, nhưng như chất dầu thiêng làm ngọn đèn đức tin mỗi người tỏa sáng.

Trả lời