Ngày 26.01.2021: Này con đây, xin hãy sai con

 

Tin Mừng theo Thánh Luca: Lc 10, 1-9

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Các con hãy đi. Này Thầy sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: “Bình an cho nhà này”. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: “Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi”.

NÀY CON ĐÂY, XIN HÃY SAI CON

Chúng ta có bao giờ bận tâm về cánh đồng truyền giáo của Chúa không? Hãy cầu nguyện và cầu nguyện thật nhiều cho sứ mạng cao cả này. Hãy đóng góp phần công sức nhỏ bé của mình ngang qua việc ươm trồng và giáo dục mầm non ơn gọi trong chính gia đình của chúng ta. Hãy đóng góp phần công sức nhỏ bé của mình qua việc tạo điều kiện thuận lợi cho các Chủng viện, Dòng tu đào tạo ơn gọi… Và nếu bạn nghe được tiếng Chúa mời gọi hãy trở thành thợ gặt trong cánh đồng của Chúa, bạn đừng chần chừ, hãy quảng đại đáp lời xin vâng: này con đây, xin hãy sai con đi!

Trả lời