Ngày 23.01.2021: Đừng xét đoán tha nhân

 

Tin Mừng theo Thánh Mác cô: Mc 3, 20-21

Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà, và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi Người không dùng bữa được. Những thân nhân của Người hay tin đó, liền đi bắt Người, vì họ nói: “Người đã mất trí”.

ĐỪNG XÉT ĐOÁN THA NHÂN

 Đoạn Tin mừng hôm nay thật ngắn ngủi nhưng cũng phản ánh cho chúng ta thấy một phản ứng rất lệch lạc của chính những thân nhân của Chúa Giêsu, họ cho rằng Chúa đã mất trí, đã bị tâm thần. Họ không hiểu những việc Chúa làm, không nhận ra sứ mạng cao cả Người lãnh nhận từ Chúa Cha. Thái độ hiểu lầm và kiểu đánh giá như thế vẫn còn đầy rẫy trong chính chúng ta hôm nay: hơn một lần chúng ta có cái nhìn sai lạc về anh chị em của mình; hơn một lần chúng ta cho người này là khùng kẻ khác là điên… Xin cho chúng ta luôn biết cẩn trọng nhìn về người khác, đừng đánh giá họ theo dáng vẻ bề ngoài và đừng bao giờ cho mình cái quyền xét đoán tha nhân.

 

Trả lời