Ngày 21.01.2021: Tìm con đường hạnh phúc cho chính mình

Tin mừng theo Thánh Máccô: Mc 3, 7-12

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ lui về bờ biển, đám đông từ Galilêa theo Người, và từ Giuđêa, Giêrusalem, Iđumê, bên kia sông Giođan, miền Tyrô và Siđon, nhiều kẻ đến cùng Người, khi nghe biết tất cả những việc Người đã làm. Vì đông dân chúng, nên Người bảo các môn đệ liệu cho Người một chiếc thuyền, kẻo họ chen lấn Người. Vì chưng, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, nên bất cứ ai mắc bệnh tật gì đều đến gần để động đến Người. Và những thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: “Ngài là Con Thiên Chúa”, nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người.

TÌM CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC CHO CHÍNH MÌNH

Chẳng lẽ Thiên Chúa không vui khi được nhận biết và tôn thờ hay sao? Không phải thế, Người vui mừng khi con người nhận biết, tôn thờ Chúa, để được vui hưởng hạnh phúc cùng Người; nhưng đó phải là tôn thờ trong tình yêu chứ không phải là thái độ sợ hãi như thần ô uế.Thiên Chúa là Chúa của lòng mến chứ không phải của sự sợ hãi. Vì vậy, khi chúng ta sống chan hòa trong tình yêu, cũng chính là cách thức chúng ta loan báo Thiên Chúa là tình yêu đích thực và làm cho Người vui thích. Ước chi tình yêu Chúa ngự trị trong tâm hồn, trong mỗi gia đình và trong cộng đoàn nhân loại chúng ta.

 

Trả lời