Ngày 20.01.2021: Hãy sống thật với lương tâm

 

Tin Mừng theo Thánh Mác cô: Mc 3, 1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sabbat không, để tố cáo Người. Chúa bảo người có tay khô bại rằng: “Ngươi hãy đứng ra giữa đây”. Rồi Người bảo họ: “Trong ngày Sabbat được làm sự lành hay sự dữ? Ðược cứu sống hay là giết chết?” Nhưng họ thinh lặng. Bấy giờ Người thịnh nộ đưa mắt nhìn họ và buồn phiền vì lòng họ chai đá, Người bảo bệnh nhân rằng: “Hãy giơ tay ra”. Người đó giơ tay ra và tay anh ta được lành. Lập tức, những người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Hêrôđê chống đối Người và tìm cách hại Người.

HÃY SỐNG THẬT VỚI  LƯƠNG TÂM

Giữ luật là điều tốt; tuy nhiên, giữ luật một cách máy móc và không hiểu được tinh thần của luật, thì trở thành nô lệ cho luật. Nhiều người ngày nay, nhất là các bạn trẻ, coi việc giữ ngày Chúa nhật là một gánh nặng. Quả thật khi làm bất cứ việc gì không cứ phải là dự lễ Chúa nhật, mà không hiểu biết, không yêu mến, không tự nguyện, thì cũng đều trở nên nặng nề, gò bó. Xin Chúa canh tân trái tim mỗi người, để từ tấm lòng yêu mến dành cho Chúa, chúng ta tuân giữ những điều Chúa dạy một cách nhẹ nhàng, hân hoan; vì biết rằng những việc làm đó diễn tả tình yêu, làm cho ta đến gần Chúa hơn và đem lại hạnh phúc cho chính bản thân mình.

 

Trả lời