Ngày 15.01.2021: Sống liên đới trong tình anh em

 

Tin Mừng theo Thánh Máccô: Mc 2, 1-12

Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về Capharnaum; nghe tin Người đang ở trong nhà, nhiều người tuôn đến đông đảo, đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng, và Người giảng dạy họ. Người ta mang đến cho Người một kẻ bất toại do bốn người khiêng. Vì dân chúng quá đông, không thể khiêng đến gần Người được, nên họ dỡ mái nhà trên chỗ Người ngồi một lỗ to, rồi thòng chiếc chõng với người bất toại xuống. Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: “Hỡi con, tội lỗi con được tha”. Lúc ấy, có một ít luật sĩ ngồi đó, họ thầm nghĩ rằng: “Sao ông này lại nói thế? Ông nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội, nếu không phải là một mình Thiên Chúa”. Chúa Giêsu biết tâm trí họ nghĩ như vậy, liền nói với họ: “Tại sao các ông nghĩ như thế? Nói với người bất toại này: “Tội lỗi con được tha” hay nói: “Hãy chỗi dậy vác chõng mà đi”, đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ông biết Con Người có quyền tha tội dưới đất”. – Người nói với kẻ bất toại: “Ta truyền cho con hãy chỗi dậy, vác chõng mà về nhà”. Lập tức người ấy đứng dậy, vác chõng ra đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy sửng sốt và ngợi khen Thiên Chúa rằng: “Chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ”.

SỐNG LIÊN ĐỚI TRONG TÌNH ANH EM

Người bất toại không thể tự mình đến với Chúa, nhưng cần có sự trợ giúp của người khác. Mỗi chúng ta cách nào đó đôi khi cũng trở thành những người bất toại thiêng liêng do tình trạng tội lỗi của mình; chúng ta cần đến người khác để có thể đến được với Chúa: chúng ta cần Hội thánh nâng đỡ bằng lời cầu nguyện và gương sáng, cần các bí tích qua thừa tác vụ linh mục… Xin cho mỗi chúng ta biết sống liên đới với anh chị em mình, liên đới trong ân phúc và cả trong tội lỗi nữa, hầu giúp nhau cùng đạt tới ơn cứu độ Chúa ban.

 

Trả lời