Ngày 06.01.2021: Hãy vững tin và đừng sợ hãi

 

Tin Mừngtheo Thánh Máccô: Mc 6, 45-52

Khi năm ngàn người đã được ăn no, Chúa Giêsu liền giục các môn đệ xuống thuyền, qua bờ bên kia trước mà đến Bết-sai-đa, đang khi Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, thuyền đã ra giữa biển, còn Người thì một mình ở trên đất. Khoảng canh tư đêm tối, Người thấy họ khó nhọc chèo chống vì ngược gió, Người đi trên mặt biển mà đến với họ, và Người muốn vượt qua trước họ. Họ thấy Người đi trên mặt biển, thì tưởng là ma, nên la hoảng lên. Vì ai nấy đều thấy Người và hoảng hốt, nên Người liền lên tiếng bảo họ rằng: “Hãy yên trí, chính Thầy đây, đừng sợ”. Rồi Người lên thuyền họ, và gió im lặng. Tâm hồn họ lại càng sửng sốt hơn, vì họ chưa hiểu gì về vấn đề bánh: lòng họ còn mù tối.

HÃY VỮNG TIN VÀ ĐỪNG SỢ HÃI

Hình ảnh các môn đệ hoảng loạn giữa phong ba đêm tối trên biển cả mênh mông, chính là hình ảnh sống động diễn tả cuộc hành trình đức tin của chúng ta. Hơn một lần chúng ta cũng cảm thấy hoang mang sợ hãi: sợ hãi dịch bệnh, sợ hãi thất bại, sợ hãi đủ điều… Chúng ta đừng quên, Thiên Chúa vẫn ở bên ta, Ngài luôn nâng đỡ ta, và nói với ta rằng: “Hãy yên trí, chính Thầy đây, đừng sợ“. Chúng ta đừng xoay xở một mình, hãy mời Chúa cùng hiện diện trên con thuyền cuộc đời của ta. Có Ngài ta luôn yên tâm, không sợ hãi, dẫu cho cuộc đời vẫn còn nhiều phong ba bão tố phía trước. “Hãy yên trí, chính Thầy đây, đừng sợ“.

Trả lời