Ngày 27.12.2020: Gương sáng của các bậc cha mẹ

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 2, 22-40

Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa”. Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong Luật Chúa, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu con.

Và đây ở Giêrusalem có một người tên là Simêon, là người công chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi chờ niềm ủi an của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng: Ông sẽ không chết trước khi thấy Ðấng Kitô của Chúa. Ðược Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giêsu đưa Người đến để thi hành cho Người những tục lệ của Lề luật. Ông bồng Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

“Lạy Chúa, bây giờ, Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an theo như lời Chúa, vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa”.

Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria mẹ Người rằng: “Ðây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ!”

Lúc ấy, cũng có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm. Rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi bốn tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel.

Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.

GƯƠNG SÁNG CỦA CÁC BẬC CHA MẸ

Hôm nay chúng ta được chiêm ngắm một gia đình thánh: Chúa Giêsu, Đấng ba lần thánh, rất thánh Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa thánh mẫu, và thánh Cả Giuse, bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ. Các ngài là gương mẫu tuyệt hảo cho mọi gia đình, nhất là các gia đình Kitô hữu.

Chúng ta cầu nguyện cho mọi gia đình trên thế giới, nhất là những gia đình đang gặp khó khăn, luôn biết noi gương Thánh Gia để vượt qua mọi cơn giông tố trong cuộc sống và đạt được hạnh phúc viên mãn trong tình yêu thương của Thiên Chúa.

Xin cho các bậc cha mẹ biết nên gương sáng và biết cách giáo dục con cái nên người hoàn thiện; xin cho những người làm con biết noi gương Thánh Tử Giêsu, ngày thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa luôn ở cùng.

Trả lời