DOYOVI – LEARNING ENGLISH THROUGH SUNDAY GOSPEL – ADVENT 4 – YEAR B

 

So the day that all mankind has been waiting for – the Nativity Day – is coming nearby, and today we are in the last Sunday of Advent. Don’t miss our lesson video for last week.

Today’s Gospel shows us the image of Virgin Mary saying yes to God’s intention, and with our prayer, may God bless the grace to each of us in order to open up our hearts and contribute to the salvation of Jesus Christ. Specifically, may we are able to say yes so that we can serve our brothers and sisters.

Lastly, may we all have a devoted Advent spirit, and most importantly, a peaceful soul for the coming day of the Lord.
————
Vậy là ngày mà cả nhân loại đang mong chờ, ngày Con Thiên Chúa xuống thế làm Người sắp tới gần, vì hôm nay chúng ta đang cùng nhau hiện diện trong Chúa Nhật cuối cùng của Mùa Vọng rồi. Các bạn đừng bỏ lỡ video bài học tuần trước của chúng mình nhé .

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria đã nói lời xin vâng với Thiên Chúa, chúng ta cũng xin Chúa ban ơn để mỗi người có khả năng mở rộng tâm hồn đón nhận và góp phần cộng tác vào công trình cứu độ của Đức Giesu. Cụ thể hơn, xin cho mỗi người chúng ta cũng biết xin vâng để phục vụ anh chị em của mình.

Hy vọng tất cả chúng ta có một tâm tình Mùa Vọng thật sốt sắng, và quan trọng hơn hểt, chính là tâm hồn bình an để đón chờ Chúa đến ❤

 

 

Trả lời