Nghe giảng chúa nhật 04 mùa vọng (2011 – 2020)

 

Tin mừng theo thánh Luca (Lc 1,26-38)

Nghe giảng chúa nhật 04 mùa vọng (2011 - 2020)Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Maria.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói : “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Bà Maria thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng !” Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

Bấy giờ bà Maria nói : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Năm 2020

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 5g00: Lm Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 6g15: Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Lễ 16g00: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g30: Lm Vinhsơn Nguyễn Phước Thiện

Ngày 24.12.2017

Lễ 5g30 thứ Bảy: Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 5g: Lm. FX. Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 6g16: Lm. Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lễ 7g30: Lm. Giuse Tôn Khánh Duy

Ngày 21.12.2014

Lễ 5 giờ : Lm Ignatius Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 6 g15 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lê 7g30: Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 17g30 : Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Ngày 18.12.2011

Lễ 5 giờ : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

Lễ 6 g15 : Lm Giuse Đinh Trọng Chính

Lễ 17g30 : Lm Đaminh Trần Bình Tiên

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

 

 .

Trả lời