Ngày 11.12.2020: Tìm được hạnh phúc trong mọi việc mình làm

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 11, 16-19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Ta sẽ so sánh thế hệ này với ai? Họ giống như bọn trẻ ngồi nơi phố chợ, gọi lũ trẻ khác mà rằng: “Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa nhảy; chúng tôi than vãn, sao các bạn không khóc lên!”

“Vì Gioan đến, không ăn không uống, thì họ nói: “Ông ta phải quỷ ám!” Con Người đến, ăn uống giống như thường, thì họ nói: “Ðó là người mê ăn mê uống, là bạn của quân thu thuế và những kẻ tội lỗi”. Nhưng sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình”.

TÌM ĐƯỢC HẠNH PHÚC TRONG MỌI VIỆC MÌNH LÀM

Những lời Chúa Giêsu thốt ra đối với người Dothái năm xưa, Người cũng đang thốt ra với những con cái của thế hệ chúng ta hôm nay.

Con người ngày nay đang cuống cuồng chạy theo những ảo tưởng, mê tín, những lối sống phù phiếm, giả tạo, những giáo ly sai lạc…, còn giáo lý lành mạnh của Chúa thì họ bưng tai chẳng thèm nghe; gương lành của Chúa thì họ bịt tai chẳng thèm nhìn. Đáng thương thay. “Ta sẽ so sánh thế hệ này với ai?”

Xin cho chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu, lắng nghe lời Người dạy và đem ra thực hành trong cuộc sống, hầu chúng ta tìm được hạnh phúc trong mọi việc mình làm.

 

Trả lời