Ngày 10.12.2020: Nhỏ đi để Chúa lớn lên

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 11:11–15

“Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời Gioan Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. Cho đến ông Gioan, tất cả các ngôn sứ cũng như Lề Luật đều đã nói tiên tri. và nếu anh em chịu tin lời tôi, thì ông Gioan chính là Êlia, người phải đến. Ai có tai nghe thì nghe.

NHỎ ĐI ĐỂ CHÚA LỚN LÊN

Ông Gioan trở nên cao trọng vì sao vậy?

Vì ông là vị ngôn sứ của Chúa; ông loan báo ngày giờ Thiên Chúa đến với dân Người; ông chuẩn bị lòng dân đón chờ Đấng Mesia; ông đã nhỏ đi để Chúa lớn lên trong lòng mọi người; ông đã can đảm làm chứng cho Chúa đến độ hiến dâng mạng sống…

Ông Gioan thật là mẫu gương tuyệt vời cho mọi Kitô hữu chúng ta. Ước gì con người của thời đại này, thấm nhuần tinh thần của thánh Gioan để có thể sống và can đảm làm chứng cho Chúa.

Cần lắm một tinh thần, một khí phách, một linh đạo Gioan trong thời đại hôm nay.

 

 

Trả lời