Ngày 06.12.2020: Hãy dọn đường cho Chúa đến

 

 Tin mừng theo thánh Mác cô: Mc 1, 1-8

Khởi đầu Phúc Âm của Ðức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa. Như có lời Tiên tri Isaia chép rằng: Ðây Ta sai Thiên Thần của Ta đến trước mặt ngươi để dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng”.

Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong hoang địa, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội. Dân cả miền Giuđêa và Giêrusalem tuôn đến với người, thú tội và chịu phép rửa trong sông Giođan.

Lúc đó Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Người rao giảng rằng: “Ðấng đến sau tôi, quyền năng hơn tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi dây giày Người. Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, còn Ngài, Ngài sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần”.

HÃY DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA ĐẾN

Bước vào tuần thứ hai của mùa Vọng, lời mời gọi dọn đường của các ngôn sứ thật réo rắt. Isaia mời gọi: “Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Ðức Chúa, giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta.”

Rồi thánh Gioan Tiền Hô xuất hiện, ngài nhắc lại sứ điệp của Isaia đã loan báo cả 700 năm trước: “Có tiếng người hô trong hoang địa: sửa lối cho thẳng để Người đi”.

Những lời mời gọi dọn đường đó, không chỉ dành cho dân Israel, mà cũng là những lời mời gọi mỗi chúng ta hôm nay, hãy dọn đường cho Chúa đến. Hãy chấm dứt bất công, hãy quay đầu trở về với Chúa, hãy đổi mới tâm can… Chúa đã đến gần!

Thật vậy, thánh Phêrô nhắc nhở chúng ta: “Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm”. Chúng ta hãy tỉnh thức đợi chờ. Chúa đã đến gần!

Trả lời