Nghe giảng chúa nhật 02 mùa vọng B (2011-2020)

 

Tin mừng theo thánh Maccô (Mc 1,1-8)

 Nghe giảng chúa nhật 02 mùa vọng B  (2011-2020)Khởi đầu Tin Mừng Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa : Trong sách ngôn sứ Isaia có chép rằng : Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người hô trong hoang địa : Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.

Đúng theo lời đó, ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Mọi người từ khắp miền Giuđê và thành Giêrusalem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giođan.

Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông rao giảng rằng : “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.”

Năm 2020

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 6g15: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 17g30: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 19g30: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2017

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh


Lễ 5g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 6g15: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lễ 7g30: Lm Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam

Lễ 16g00: Lm Môrit Lục Vĩnh Phố

Lễ 17g30: Lm Fx. Đào Trung Hiệu

 Năm 2014:

+ Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Biển Đức Vương Thuật

+ Lễ 5g00: Lm Ignatius Nguyễn Ngọc Rao

+ Lễ 6g15: Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

+ Lễ 16g00: Giuse Đỗ Tuấn Linh

+ Lễ 17g30: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Năm 2011

Lễ 5 giờ : Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Lễ 6 g15 : Pt Gioan B. Võ Khắc Duy

Lễ 19 giờ : Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

 

 

.

Trả lời