Ngày 04.12.2020: “Lạy Con Vua Đa-vit, xin thương xót con”

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 9:27–31

Ðang khi Ðức Giêsu ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “Lạy Con Vua Ðavít, xin thương xót chúng tôi!” Khi Ðức Giêsu về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?” Họ đáp: Thưa Ngài, chúng tôi tin”. Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy”. Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: “Coi chừng, đừng cho ai biết!”. Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng.

“LẠY CON VUA ÐAVÍT, XIN THƯƠNG XÓT CON!”

Tiếng kêu của hai anh mù đã đụng chạm đến lòng thương xót của Chúa Giêsu. Chúng ta đừng ngại cũng hãy kêu lên như thế những lúc gặp quẫn bách trong đời mình.

Hãy kêu lên khi chúng ta gặp thử thách trong cuộc sống: “Lạy Con Vua Ðavít, xin thương xót con!” 

Hãy kêu lên khi chúng ta yếu đuối phạm tội: “Lạy Con Vua Ðavít, xin thương xót con!” 

Hãy kêu lên khi chúng ta đau yếu bệnh tật: “Lạy Con Vua Ðavít, xin thương xót con!” 

Hãy kêu lên trong mọi lúc nguy nan, khốn khó, nhất là trong giờ lâm tử: “Lạy Con Vua Ðavít, xin thương xót con!” 

 

 

 

Trả lời