Ngày 03.12.2020: Lạy Chúa, xin thêm sức mạnh cho chúng con

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 7:21, 24–27

Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”.

LẠY CHÚA, XIN THÊM SỨC MẠNH CHO CHÚNG CON

Chẳng cần phải là người học cao hiểu rộng, ai trong chúng ta cũng dễ dàng hiểu được điều Chúa dạy hôm nay: “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.”

Thế nhưng, khoảng cách giữa trí hiểu và việc thực hành vẫn là chặng đường xa đằng đẵng. Biết bao lần, chúng ta chỉ thích xây nhà mình trên cát; biết bao lần ngôi nhà đức tin của ta siêu vẹo; biết bao lần ta cũng đã nhận ra mình ngu dại…; biết bao lần ta cũng đã quyết tâm làm lại nền móng ngôi nhà mình…. Thế nhưng sức riêng của ta không thể làm gì nổi. Lạy Chúa, xin thêm sức mạnh cho chúng con.

Trả lời