Ngày 28.11.2020: Đặt mình trước sự hiện diện của Chúa

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 21:34–36

 “Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em,  vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất.  Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người”.

ĐẶT MÌNH TRƯỚC SỰ DIỆN DIỆN CỦA CHÚA

Năm Phụng vụ dần khép lại, lời Chúa nhắc nhở chúng ta khẩn thiết hơn phải tỉnh thức và cầu nguyện, hầu đủ sức đối diện với những gian nan khốn khó, đối diện trước giờ của Con Người.

Thái độ tỉnh thức cần phải được diễn tả không chỉ trong cách sống đức tin phù hợp với luân lý: không rượu chè say sưa, không chơi bời dâm đãng…; nhưng còn phải thể hiện trong tinh thần dấn thân, liên đới, và thực thi đức ái với tha nhân.

Thái độ cầu nguyện không chỉ là đọc kinh sớm tối, đi thờ đi lễ, mà còn là luôn đặt mình trước sự diện diện sống động của Chúa trong mọi việc mình làm.

Xin Chúa giúp mỗi Kitô hữu chúng ta luôn biết sống tỉnh thức và cầu nguyện luôn.

Trả lời