Nghe giảng Chúa nhật 01 mùa Vọng B (2011-2020)

 

Tin mừng theo thánh Máccô (Mc 13,33-37)

 Nghe giảng Chúa nhật 01 mùa Vọng B (2011-2020)Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ : “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức.

Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến : Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng.

Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là : phải canh thức !”

 

Năm 2020

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Vinh Sơn Nguyễn Phước Thiện

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 6g15: Lm Vinhsơn Nguyễn Phước Thiện

Lễ 16g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 17g30: Lm Đa Minh Lê Đức Thiện

Lễ 19g30: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Năm 2017

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 5g00: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 16g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 17g30: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 19g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Ngày 30.11.2014

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 6 g15 : Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 17g30 : Lm Gioan B. Trần Anh Long

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Trần Văn Việt

Ngày 28.11.2011

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 6 g15 : Lm Gioan B. Trần Anh Long

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Lễ 19 giờ : Lm Vinhsơn Phạm xuân Hưng

 

Trả lời