Ngày 20.11.2020: “Nhà Ta là nhà cầu nguyện”

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 19:45–48

 Ðức Giêsu vào Ðền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: “Ðã có lời chép rằng: “Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!”

Hằng ngày, Người giảng dạy trong Ðền Thờ. Các thượng tế và kinh sư tìm cách giết Người, cả các thân hào trong dân cũng vậy. Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe Người.

“NHÀ TA LÀ NHÀ CẦU NGUYỆN”

Hôm nay Chúa thanh tẩy đền thờ, đánh đuổi những kẻ đổi bạc và buôn bán ra khỏi nhà cầu nguyện của Chúa.

Trong lối sống tục hóa hôm nay, rất nhiều khi chúng ta cũng làm hoen ố nhà của Chúa, biến nhà Chúa thành nơi nhảy múa, ca nhạc, tiệc tùng…

Hơn thế nữa, chúng ta cũng làm hoen ố đền thờ sống động là chính tâm hồn chúng ta với lối sống vô luân, buông thả, thiếu vắng yêu thương, vắng niềm hy vọng…

Lạy Chúa, xin thương thanh tẩy đền thờ là nhà cầu nguyện của Chúa, và cũng thương thanh tẩy đền thờ là tâm hồn chúng con. Amen

 

Trả lời