Ngày 17.11.2020: Khát khao tìm kiếm Chúa

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 19:1–10

 Sau khi vào Giêrikhô, Ðức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy.  Và kìa, có một người tên là Dakêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có.  Ông ta tìm cách để xem cho biết Ðức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn.  Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Ðức Giêsu, vì Người sắp đi qua đó.  Khi Ðức Giêsu tới chỗi ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!”  Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người.  Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!”  Còn ông Dakêu thì đứng mà thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, này đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã cưỡng đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn”.  Ðức Giêsu nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Ápraham.  Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất”.

KHÁT KHAO TÌM KIẾM CHÚA

Hình ảnh của ông Dakêu trong Tin mừng hôm nay là một hình ảnh đẹp để mỗi chúng ta chiêm ngắm.

Ông đẹp không phải vì tướng mạo, ngoại hình, bởi ông chỉ là người nhỏ bé; ông đẹp không phải vì giàu sang, ăn mặc toàn lụa là gấm vóc; ông đẹp không phải vì đang giữ quyền cao chức trọng…; ông đẹp bởi vì ông mang trong mình nỗi khát khao muốn biết Đức Giêsu là ai, muốn được nhìn xem và gặp gỡ Người; và khi đã gặp gỡ, ông muốn thay đổi và làm lại cuộc sống. Chúa đã khỏa lấp nỗi khát khao của ông và ban cho ông quà tặng quý giá: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này.”

Xin cho chúng ta cũng có được nỗi khát khao tìm kiếm như Dakêu, quyết tâm thay đổi đời sống để đón nhận được hồng ân cứu độ Chúa ban tặng.

Trả lời