Ngày 16.11.2020: Lời cầu nguyện tin tưởng thật sự

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 18:35–43

 Khi Ðức Giêsu gần đến Giêrikhô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường.  Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì.  Họ báo cho anh biết là Ðức Giêsu Nadarét đang đi qua đó.  Anh liền kêu lên rằng: “Lạy ông Giêsu, Con vua Ðavít, xin dủ lòng thương tôi!”  Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi; nhưng anh càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Ðavít, xin dủ lòng thương xót tôi!”  Ðức Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đền gần, Người hỏi:  “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh ta đáp: “Lạy Ngài, xin cho tôi được thấy”. Ðức Giêsu nói: “Anh hãy thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu anh”.  Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.

LỜI CẦU NGUYỆN TIN TƯỞNG THỰC SỰ

Trong đời sống đức tin, ta có thể học được nhiều bài học về việc cầu nguyện, từ nhiều hoàn cảnh, nhiều người khác nhau. Hôm nay, chúng ta hãy học cách cầu nguyện trong cơn quẫn bách của anh mù ngồi ăn xin bề hè phố: “Lạy Con vua Ðavít, xin dủ lòng thương xót tôi!

Đây là lời cầu nguyện thốt lên từ một tâm hồn khát khao thực sự, tin tưởng thực sự, phó thác thác thực sự. Chúng ta cũng hãy biết thưa lên với Chúa như anh mù, khi nhận ra thân phận khốn khổ của mình. Trong sâu thẳm, chúng ta nhận ra mình ta cũng chỉ là kẻ ăn mày đáng thương, mù lòa, rách rưới; hãy can đảm thưa lên: “Lạy Con vua Ðavít, xin dủ lòng thương xót tôi!”  Thiên Chúa sẽ nghe tiếng ta van nài, Người sẽ đón nhận, yêu thương, và ban cho ta muôn ơn lành hồn xác dù ta thế nào chăng nữa.

 

Trả lời