Ngày 13.11.2020: Chờ đón ơn cứu độ của Chúa

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 17:26–37

  “Và cũng như thời ông Nôê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy.  Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nôê vào tàu, và nạn hồng thủ ập tới, tiêu diệt tất cả.  Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót, thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất.  Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Xơđom, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trờ đổ xuống tiêu diệt tất cả.  Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày Con Người được mặc khải.

“Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại.  Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót.  Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống.  Thầy nói cho anh em biết: đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.  Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.  Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại”. Các môn đệ lên tiếng hỏi Ðức Giêsu: Thưa Thầy, ở đâu vậy?” Người nói với các ông: “Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó”.

CHỜ ĐÓN ƠN CỨU ĐỘ CỦA CHÚA

Sứ điệp Tin mừng hôm nay như một lời cảnh tỉnh mọi Kitô hữu: hãy tỉnh thức và sẵn sàng trước ngày của Con Người, giờ của Chúa. Sự tỉnh thức và sẵn sàng ấy giải thoát con người khỏi lối sống đức tin trong thụ động, sợ hãi hay căn me Thiên Chúa. Thái độ thụ động nhường chỗ cho sự năng động dấn thân; thay vì ích kỷ tìm cách giữ mạng sống mình, thì can đảm liều mất mạng sống vì Chúa và vì Tin mừng. Một khi sống đức tin như thế, người ta không còn phải hoảng hốt trước “giờ của con Người” nữa, nhưng đứng thẳng và ngẩng đầu cao, chờ đón ơn Cứu độ của Chúa.

 

 

Trả lời