Ngày 08.11.2020: Tỉnh thức là thái độ sống đức tin của chúng ta

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 25, 1-13

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo; còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả.

“Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: “Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả”. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: “E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra (nhà) hàng mà mua thì hơn”. Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: “Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi”. Nhưng Người đáp lại: “Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi”.

“Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào”.

TỈNH THỨC LÀ THÁI ĐỘ SỐNG ĐỨC TIN CỦA CHÚNG TA

Có bao giờ chúng ta tự hỏi: khi nào thì chàng rể đến với tôi, chập tối, nửa đêm, hay tảng sáng? Chắc chắn chàng rể sẽ đến, nhưng chẳng ai biết đích xác là giờ nào, nên chúng ta phải luôn tỉnh thức.

Xung quanh ta, bao nhiêu người ra đi bất ngờ, không khỏi làm ta bàng hoàng hoảng hốt. Thái độ của chúng ta không phải là thụ động, sợ hãi, nhưng luôn sẵn sàng, để giờ Chúa đến luôn làm cho chúng ta bình an, hân hoan theo Người vào dự tiệc cưới. Ước chi thái độ tỉnh thức và sẵn sàng luôn là thái độ sống đức tin của từng người Kitô hữu chúng ta.

 

Trả lời