Ngày 07.11.2020: Chỉ làm môn đệ Chúa mà thôi

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 16:9–15

 “Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu.  Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn.  Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em?  Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em?

“Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được”.

Người Pharisêu vốn vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy, thì cười nhạo Ðức Giêsu.  Người bảo họ: “Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa.

CHỈ LÀM MÔN ĐỆ CHÚA MÀ THÔI

Chúng ta chẳng cần lời giải thích nào nữa, Lời Chúa dạy quá rõ ràng, ta không thể “vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được“.

– Tôi tự hỏi mình: tôi có thực sự là môn đệ của Chúa chưa?

– Đâu là cách tôi sử dụng tiền của vật chất, tôi có “tôn thờ” tiền của như là chúa của lòng tôi hay không?

– Tôi có biết dùng tiền của để mua lấy Nước trời hay không?

Xin cho chúng ta đừng bao giờ nô lệ cho của cải, để suốt đời chỉ làm môn đệ Chúa mà thôi.

 

Trả lời