Nghe giảng Chúa nhật 32 thường niên năm A (2017 – 2020)

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu (Mt 25, 1-13)

Nghe giảng Chúa nhật 32 thường niên năm A (2017 - 2020)“Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.

Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả.

Nửa đêm, có tiếng la lên: “Chú rể kia rồi, ra đón đi! ” Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: “Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi! ”

Các cô khôn đáp: “Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.” Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại.

Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: “Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với! ” Nhưng Người đáp: “Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả! ” Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.

Năm 2020

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Đa Minh Lê Đức Thiện

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 16g00: Lm Vinhsơn Nguyễn Phước Thiện

Lễ 17g30: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 19g30: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2017

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 5goo: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 6g15: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lễ 7g30: Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lễ 17g30: Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Trả lời