Ngày 03.11.2020: Hưởng niềm vui trong nước Chúa

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc14:15–24

 Nghe vậy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Ðức Giêsu: “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!”  Người đáp: “Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người.  Ðến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: “Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn”.  Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất nói: “Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm; cho tôi xin kiếu”.  Người khác nói: “Tôi mới tậu năm cặp bò, tôi đi thử đây; cho tôi xin kiếu”.  Người khác nói: “Tôi mới cưới vợ, nên không thể đến được”.

Ðầy tớ ấy trở về, kể lại sự việc cho chủ. Bấy giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ bảo người đầy tớ rằng: “Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đui mù, què quặt vào đây”. Ðầy tớ nói: “Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ”.  Ông chủ bảo người đầy tớ: “Ra các nẻo đường, dọc theo bờ rào bờ giậu, ép người ta vào đầy nhà cho ta.  Tôi nói cho các anh biết: Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi”.

HƯỞNG NIỀM VUI TRONG NƯỚC CHÚA

Một trong những cách diễn tả sống động của Thánh kinh về niềm vui trong Vương quốc của Thiên Chúa, đó là được dự tiệc trong Vương quốc đó.

Thực ra, bàn tiệc Thiên quốc đã được chuẩn bị ngay hôm nay, trên trần thế này, cho tất cả chúng ta. Chỉ có điều, chúng ta có mau mắn tham dự bàn tiệc đó hay chúng ta khước từ. Nếu trên trần gian này, chúng ta khước bàn tiệc của Lời và bàn Tiệc Thánh Thể, thì chúng ta cũng đánh mất cơ hội quý giá được tham dự bàn tiệc trên Vương quốc Chúa sau này. Xin cho chúng ta mau mắn đáp lại lời mời gọi của Chúa, siêng năng lắng nghe và thực hành lời Chúa, sốt sáng rước Thánh Thể Chúa, để chúng ta cũng được hưởng niềm vui trong nước Chúa mai sau.

 

Trả lời