Ngày 23.10.2020: Nhạy bén để nhận ra thánh ý Chúa

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 12:54–59

Ðức Giêsu cũng nói với đám đông rằng: “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: “Mưa đến nơi rồi”, và xảy ra đúng như vậy.  Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: “Trời sẽ oi bức”, và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?

“Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải? Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra toà, thì dọc đường hãy có gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng”.

NHẠY BÉN ĐỂ NHẬN RA THÁNH Ý CHÚA

Người Việt Nam chúng ta có cả một kho tàng ca giao tục ngữ, kho tàng này diễn tả bề dày kinh nghiệm từ các bậc cha ông trong mọi lãnh vực cuộc sống. Ví dụ, chỉ cần thấy nhìn điềm trời là có thể đoán được thời tiết ra sao: “Ráng vàng thì gió, ráng đỏ thì mưa”. Ấy vậy mà, tiếc thay, trong đời sống đức tin, chúng ta lại không biết trân trọng kinh nghiệm của truyền thống, kinh nghiệm cha ông mình để lại. Giáo huấn của Giáo hội thì bị cho là cổ hủ, lỗi thời, không hợp với lối sống hiện đại…; những dấu chỉ thời đại, nơi Chúa bày tỏ thánh ý Người, thì chúng ta lại hờ hững, chẳng đọc ra được điều gì Chúa đang muốn nói với ta.

Xin Chúa cho chúng ta luôn nhạy bén để nhận ra thánh ý Người và mau mắn vâng theo.

Trả lời