Ngày 15.10.2020: Tin tưởng vào tình thương của Chúa

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 11:47–54

“Khốn cho các người ! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy! Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng.

“Vì thế mà Ðức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán: “Ta sẽ sai Ngôn Sứ và Tông Ðồ đến với chúng: chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợi máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông Aben đến máu ông Dacaria, người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Ðiện. Phải, tôi nói cho các người biết: thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu.

“Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết, các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản”.

Khi Ðức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pharisêu bắt đầu căm giận Người ra mặt, và vặn hỏi Người về nhiều chuyện, gài bẫy để xem có bắt được Người nói điều gì sai chăng.

TIN TƯỞNG VÀO TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA

Trong Tin mừng, chúng ta không thấy Chúa la mắng hay chúc dữ cho những người thấp cổ bé miệng, những kẻ yếu đuối, tội lỗi, những người thu thu thuế và gái điếm…; nhưng Chúa lại thẳng thắn lên án giới Kinh sư và Pharisêu. Những ai cho mình là đạo đức, cho mình hơn người khác, không nhận biết và không cần đến Thiên Chúa, thì họ đã tự động tách ra khỏi Thiên Chúa, tách ra khỏi lòng thương xót của Người.

Xin Chúa thương xót chúng con là những kẻ tội lỗi, luôn cậy trông và tin tưởng vào tình thương của Chúa. Amen

 

Trả lời