Ngày 13.10.2020: Canh tân đời sống đức tin

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 11:37–41

Ðức Giêsu đang nói, thì có một ông Pharisêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn.Thấy vậy, ông Pharisêu lấy làm lạ vì trước tiên Người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: “Thật, nhóm Pharisêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà.  Ðồ ngốc! Ðấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.

Ngày 13.10.2020: Canh tân đời sống đức tin

CANH TÂN ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN

Chúa Giêsu kịch liệt lên án thái độ sống đạo hình thức. Nghi thức là cần thiết để thể hiện tâm tình bên trong, nhưng chỉ là nghi thức thôi thì đó là diễn kịch, là trò hề. Chúa muốn lòng nhân chứ không cần hy lễ, Chúa muốn tấm lòng của ta hơn những nghi lễ bên ngoài.

Một lối sống đạo chỉ chuộng hình thức, sẽ chẳng có chiều sâu nội tâm, chẳng có tâm tình thờ phượng. Ước gì chúng ta hiểu được giáo huấn của Chúa hôm nay, và thực hiện cuộc nội tâm hóa, canh tân đời sống đức tin của mình, sống đức tin cách nghĩa tình với Chúa hơn.

Trả lời