Ngày 10.10.2020: Mối phúc kép của Mẹ Maria

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 11:27–28

Khi Ðức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớn!  Nhưng Người đáp lại: “Ðúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”.

MỐI PHÚC KÉP CỦA MẸ MARIA

Trong đoạn Tin mừng hôm nay, qua lời dạy của Chúa Giêsu, có kẻ cho rằng Đức Giêsu không trân trọng đủ thiên chức làm mẹ của Đức Trinh Nữ Maria, thánh mẫu của Người. Nhưng thực ra, Đức Maria không những không được tôn trọng, mà Mẹ còn được tuyên dương với mối phúc kép. Mẹ diễm phúc vì cưu mang, sinh hạ và dưỡng nuôi Chúa; và cũng diễm phúc vì đã nghe và thực hành lời Chúa trong cuộc sống của mình.

Chúng ta không vinh dự được đón nhận mối phúc thứ nhất của Mẹ, nhưng chúng ta có thể chia sẻ với Mẹ mối phúc thứ hai, khi chúng ta biết “lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”.

Trả lời