Ngày 09.10.2020: Đâu là chỗ đứng của Chúa trong tâm hồn

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 11:15–26

 Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bêendêbun mà trừ quỷ”. Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. (17) Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia.  Nếu Xatan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được?.  Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bêendêbun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông.  Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều đại Thiên chúa đã đến giữa các ông.  Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn.  Nhưng nếu có người mạnh hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.

“Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.

“Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói: “Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi”. Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi.  Nó liền đi kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước”.

ĐÂU LÀ CHỖ ĐỨNG CỦA CHÚA TRONG TÂM HỒN

Thời đại chúng ta đang sống hôm nay, đầy dẫy những chuyện mê tín, hoang đường: nào là thỉnh vong, nào là nuôi Kuman Thông (những con búp bê được cho là thầy pháp yểm hồn những trẻ sơ sinh vào đó), nào là chơi ngải…, và thờ đủ thứ ngẫu tượng khác. Trong bối cảnh như thế, đâu là chỗ đứng của Chúa trong tâm hồn con người thời đại này? Chúng ta có đặt trọn niềm tin vào Chúa, chỉ tôn thờ một mình Người, hay cũng đang chạy theo những thần thánh do chính tay con người làm ra?

Xin Chúa thanh luyện và tăng cường niềm tin cho chúng ta, đừng để Chúng ta sa vào những mưu chước của ma quỷ mà đánh mất sự sống đời đời Chúa ban tặng cho những ai trung thành theo chân Chúa.

Trả lời