Ngày 08.10.2020: Hãy cầu nguyện và cầu nguyện luôn mãi

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 11:5–13

 Người còn nói với các ông: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: “Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh,  vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả”;  mà người kia từ trong nhà lại đáp: “Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được”.  Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh cần, vì thể diện.

  “Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.  Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.  Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, lại lấy rắn thay vì cá mà cho nó?  Hoặc nó xin trứng, mà lại cho nó con bọ cạp?  Vậy nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha trên trời, Người sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người?”.

HÃY CẦU NGUYỆN VÀ CẦU NGUYỆN LUÔN MÃI

Không ít người trong chúng ta đã từng rơi vào tình trạng nản chí khi cầu nguyện; nhiều khi hình như Chúa im lặng, Người không nghe tiếng ta khẩn nài! Không phải thế, Chúa có chậm trễ là để cho lòng ta khát khao hơn, đừng bao giời nản lòng thối chí, hãy cầu nguyện và cầu nguyện luôn mãi. Chúa bảo đảm với chúng ta rằng: “Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.”

Chúa đã nói thế, sao chúng ta có thể hoài nghi! Hãy tin tưởng vào Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.

 

Trả lời