Ngày 04.10.2020: Diễm phúc được làm trong vườn nho của Chúa

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 21:33–43

Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: “Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi.  Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ.  Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: “Chúng sẽ nể con ta”. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: “Ðứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!”  Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi.  Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia?”  Họ đáp: “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông”.  Ðức Giêsu bảo họ: “Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao?

Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên tảng đá góc tường. Ðó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.

Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.

DIỄM PHÚC ĐƯỢC LÀM TRONG VƯỜN NHO CỦA CHÚA

Những lời Thánh kinh này nhằm nói về Đức Giêsu, Chúa chúng ta, Đấng bị người ta loại bỏ, giết chết, quẳng xác ngoài vườn nho, nay trở thành Thủ lãnh, thành Tảng đá góc tường của Giáo hội.

Chúa đã đến với Dân Riêng của Chúa, đến với Vườn nho quý của Người, nhưng Dân Riêng đã chối từ Người. Dân không nhận ra Người là Đấng Mêsia, là Cứu Chúa của họ. Vườn nho sẽ được giao cho các tá điền khác canh tác. Hôm nay, chúng ta diễm phúc được mời gọi đi làm trong Vườn nho của Chúa là Hội thánh, xin cho chúng ta biết chịu đựng nắng mưa khó nhọc cả ngày mà không hề lẩm bẩm kêu cả chống lại ý Chúa, hầu cuối ngày, chúng ta được lãnh đồng lương là sự sống vĩnh cửu Chúa ban.

 

Trả lời