Ngày 03.10.2020: Trân trọng hồng ân Chúa ban

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 10:17–24

 Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con”.  Ðức Giêsu bảo các ông: “Thầy đã thấy Xatan như một tia chớp từ trời sa xuống.  Ðây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em.  Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời”. Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Ðức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha”. “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho”. Rồi Ðức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy!  Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe”.

TRÂN TRỌNG HỒNG ÂN CHÚA BAN

Hàng ngày chúng ta vẫn hít thở không khí, vẫn ngắm ánh mặt trời…, chúng ta thấy bình thường, chẳng chút tâm tình biết ơn, chẳng chút ngạc nhiên trước những hồng ân trong cuộc sống. Cũng vậy, hằng ngày chúng ta được nghe Lời Chúa, được đón nhận Thánh Thể, được ơn tha thứ qua bí tích Hòa giải…, chúng ta cũng thấy bình thường, chẳng chút sốt mến, chẳng thấy hạnh phúc hơn, đáng sống hơn.

Thế đó, điều chúng ta có được hôm nay, bao nhiều người, các bậc tiền nhân, các ngôn sứ mong mỏi mà không được! Chúng ta có phúc mà không hay không biết. Chúa nhắc chúng ta: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy!” Xin cho chúng ta biết trân trọng hồng ân Chúa ban, và sống xứng với những hồng ân đó.

Trả lời