Ngày 02.10.2020: Đón nhận được hồng ân hoán cải

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 10:13–16

 “Khốn cho ngươi, hỡi Khoradim! Khốn cho ngươi, hỡi Bétxaiđa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các nguơi mà được làm tại Tia và Xiđon, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi.  Vì thì, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xiđon sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi.  Còn ngươi nữa, hỡi Caphácnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ!

“Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Ðấng đã sai Thầy.”

ĐÓN NHẬN ĐƯỢC HỒNG ÂN HOÁN CẢI

Sứ điệp Tin mừng hôm nay thật cụ thể: đó là lời mời gọi sám hối và sứ mạng loan báo Tin mừng của người môn đệ.

Muốn trở thành người loan báo Tin mừng thực thụ, trước hết hãy sám hối, hãy là người cảm nhận được niềm vui của ơn tha thứ, niềm vui ơn cứu độ; từ cảm nhận của bản thân, người môn đệ được thúc bách để lên đường loan báo, chia sẻ niềm vui đó cho tha nhân.

Xin cho chúng ta đón nhận được hồng ân hoán cải và trở thành người loan báo Tin mừng, loan báo niềm hy vọng, niềm xót thương cho anh chị em chúng ta.

Trả lời