Ngày 29.9.2020: Thành tâm tìm kiếm Chúa

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 1:47–51

Ðức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Ðây đích thật là một người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối”. Ông Nathanaen hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Ðức Giêsu trả lời: “Trước khi Plípphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi”. Ông Nathanaen nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ítraen!”  Ðức Giêsu đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa”. Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.

THÀNH TÂM TÌM KIẾM CHÚA

Chúa khen ông Nathanaen là một người chân thật. Thái độ chân thật và thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa của Nathanaen đã giúp cho ông có được cơ may gặp gỡ Đức Giêsu và trở nên môn đệ của Người.

Quả thật, chỉ những chân thật và thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa, Người mới cho gặp mặt và có cơ duyên trở nên Tông đồ, nên bạn hữu với Chúa. Biết bao kẻ đi tìm mà không gặp, biết bao kẻ khát khao mà chưa được lấp đầy…

Xin cho chúng ta luôn biết thành tâm tìm kiếm Chúa và diễm phúc được gặp gỡ Người, nhờ đó mà mỗi ngày ta được trở nên bạn hữu nghĩa thiết với Người hơn.

Trả lời