Ngày 21.9.2020: Hoán cải như Thánh Mát-thêu

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 9, 9-13

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông ấy đứng dậy đi theo Người. Và xảy ra khi Người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người.

Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người rằng: “Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?” Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: “Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải hy lễ. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi”.

HOÁN CẢI NHƯ THÁNH MATTHÊU

Hôm nay chúng ta hân hoan mừng lễ thánh sử Matthêu, một nhân viên thu thuế đã được Chúa cảm hóa, và kêu gọi trở thành môn đệ của Chúa. Hơn ai hết, thánh nhân cảm nhân sâu xa lòng thương xót của Chúa, cảm nhận được sự tha thứ, ơn hoán cải nơi chính bản thân mình. Thánh nhân bày tỏ điều này qua chính trình thuật Tin mừng của mình; những lời Chúa dạy hôm nay, trước hết như Chúa nói với chính thánh nhân: “Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải hy lễ. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi”.

Xin cho chúng ta cũng cảm nhận được tình thương của Chúa, đón nhận hồng ân hoán cải, như thánh Matthêu đã cảm nhận và trở thành chứng nhân cho lòng thương xót của Chúa.

Trả lời