Ngày 19.9.2020: Chăm bón mảnh vườn tâm hồn

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 8:4–15

Người ta tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Ðức Giêsu. Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói rằng:

“Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta giẫm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên, làm nó chết nghẹt. Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết qủa gấp trăm”. Nói xong, Người hô lên rằng: “Ai có tai nghe thì nghe”.

Các môn đệ hỏi Người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì. Người đáp: “Anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu. “Ðây là ý nghĩa dụ ngôn: Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe nhưng rồi quỷ đến cất Lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận Lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và trong thời thử thách, họ bỏ cuộc. Hạt giống rơi vào bụi gai: đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành. Hạt giống rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.

CHĂM BÓN MẢNH VƯỜN TÂM HỒN

Thiên Chúa là người gieo hạt hào phóng, Người đã gieo hạt giống Tin mừng vào mảnh đất tâm hồn của mỗi chúng ta, bất chấp tình trạng mảnh đất tâm hồn của chúng ta như thế nào. Chẳng ai muốn mảnh đất tâm hồn mình lại là bụi gai hay sỏi đá; chẳng ai muốn hạt giống Tin mừng lại chịu số phận rơi trên vệ đường để chim trời ăn mất… Chúng ta muốn tâm hồn mình là thửa đất tốt, chúng ta muốn hạt Tin mừng nảy mầm, thành cây và trổ sinh bông hạt. Nhưng đâu phải chỉ muốn là được, chúng ta hãy cộng tác cách cụ thể để chăm bón mảnh vườn tâm hồn mình, mong đợi vụ mùa thu hoạch với những bó lúa chắc hạt, vàng óng.

Trả lời