Ngày 17.9.2020: Chúng ta phải có thái độ nào?

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 7:36–50

Có người thuộc nhóm Pharisêu mời Ðức Giêsu dùng bữa với mình. Ðức Giêsu đến nhà người Pharisêu ấy và vào bàn ăn. Và kìa một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pharisêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chí lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên.

Thấy vậy, ông Pharisêu đã mời Người liền nghĩ bụng rằng: “Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào: một người tội lỗi!” Ðức Giêsu lên tiếng bảo ông: “Này ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông!” Ông ấy thưa: “Dạ, xin Thầy cứ nói”. Ðức Giêsu nói: “Một chủ nợ kia có hai con nợ: một người nợ năm trăm quan tiền, môt người nợ năm chục. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nhiều hơn”. Ông Simon đáp: “tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn”. Ðức Giêsu bảo: “Ông xét đúng lắm”.

Rồi quay lại phía người phụ nữ, Người nói với ông Simôn: “Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông: nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau.  Ông đã chẳng hôn chào tôi được một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ôliu, ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít”. Rồi Ðức Giêsu nói với người phụ nữ: “Tội của chị đã được tha rồi”. Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng: “Ông này là ai mà lại tha được cả tội?” Nhưng Ðức Giêsu nói với người phụ nữ: “Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an”.

CHÚNG TA PHẢI CÓ THÁI ĐỘ NÀO?

Lòng mến và cách diễn tả lòng mến của người đàn bà tội lỗi hôm nay là một bài học quý giá chúng ta trong đời sống đức tin. Chúng ta có một điểm tương đồng căn bản, như người đàn bà tội lỗi này, ai trong chúng ta cũng là người tội lỗi. Chúa đến để yêu thương, để tha thứ tất cả. Chúa tha thứ cho người đàn bà tội lỗi và cũng tha thứ cho mỗi chúng ta nữa. Người đàn bà tội lỗi một khi đón nhận ơn tha thứ đã biết đáp trả bằng thái độ mạnh dạn, bất chấp mọi dị nghị để diễn tả lòng biết ơn, diễn tả tình yêu dành cho Đấng đã yêu thương, tha thứ và cứu vớt mình; còn chúng ta thì sao? Chúng ta đã có thái độ nào dành cho Đấng đã yêu thương, tha thứ và cứu với chúng ta?

Trả lời