Ngày 13.9.2020: Thực hành việc tha thứ

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 18, 21-35

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.

“Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả”. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y.

“Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc: Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: “Hãy trả nợ cho ta”. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh”. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong.

“Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến vào bảo rằng: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?” Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ.

“Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.

THỰC HÀNH VIỆC THA THỨ

Hơn một lần chúng ta đã đón nhận Giáo huấn về sự tha thứ của Chúa Giêsu. Bài học về sự tha thứ có thể chúng ta đã thuộc từ nhỏ, thế nhưng việc thực hành sự tha thứ luôn là “bài tập về nhà” mà mỗi chúng ta phải thực hành mỗi ngày trong suốt đời sống. Chẳng bao giờ là tha thứ cho đủ; chẳng bao giờ có thể đặt giới hạn cho sự tha thứ. Hơn một lần ta bị cám dỗ khép lòng mình lại, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người anh em tôi được nữa, vì tôi đã bị làm tổn thương quá nhiều… Chúa đã tha thứ cho chúng ta vô điều kiện, tha thứ mãi mãi; chúng ta cũng hãy biết tha thứ cho nhau. Mỗi ngày khi đọc kinh Lạy Cha, chúng ta lại được nhắc nhớ thực hành việc tha thứ đó.

Trả lời