Ngày 12.9.2020: Dấu hiệu của Kitô hữu là…

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 6:43–49

“Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt.  Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho.  Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra”.

“Tại sao anh em gọi Thầy: “Lạy Chúa ! Lạy Chúa!”, mà anh em không làm điều Thầy dạy?

“Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai.  Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc.  Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá huỷ tan tành.

DẤU HIỆU CỦA KITÔ HỮU LÀ…

Cây tốt sinh quả tốt; người môn đệ đích thực của Chúa, phải sống như Chúa truyền dạy. Chúng ta đã được thánh hiến để trở nên con cái, trở nên môn đệ đích thực của Chúa Kitô qua bí tích Rửa Tội, đừng bao giờ chúng ta chấp nhận mình chỉ là môn đệ giả danh, là Kitô hữu trong sổ rửa tội mà thôi. Người môn đệ đích thực không chỉ nghe Lời, nhưng còn sống, còn thực hành chính Lời mình đã đón nhận. Dấu chỉ để người ta nhận ra chúng ta là môn đệ chân chính của Chúa Kitô là: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em có lòng yêu thương nhau”.

Trả lời