Ngày 10.9.2020: Tình yêu không giới hạn

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 6:27–38

“Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em,  hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.  Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong.  Anh em muốn hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại.  Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy.

Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có ân nghĩa gì đâu? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ.  Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế.  Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng.  Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Ðấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác.

“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em Ðấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.  Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người ta sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy”.

TÌNH YÊU KHÔNG GIỚI HẠN

Cựu ước dạy chúng ta yêu đồng bạn, ghét kẻ thù, mắt đền mắt, răng đền răng… Giáo huấn này đã được Chúa Kitô kiện toàn, Người mời gọi ta không những yêu thương kẻ yêu thương mình, nhưng còn phải yêu thương cả kẻ thù mình nữa. Trên con đường hoàn thiện, con đường đạt đến đức ái hoàn hảo, chúng ta không được phép dừng chân, không được đặt ra giới hạn cho tình yêu đồng loại, chẳng bao giờ ta yêu tha nhân cho đủ; ta phải vươn lên, vươn lên mãi, yêu như yêu Chúa và yêu như Chúa yêu ta vậy.

 

Trả lời