Ngày 09.9.2020: Hạnh phúc thật sự Chúa ban

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 6:20–26

Ðức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói:

“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó,

vì Nước Thiên Chúa là của anh em.

“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói,

vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng.

“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc,

vì anh em sẽ được vui cười.

“Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị nguời ta oán ghét,

khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên hư đồ xấu xa.

Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.

“Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi.

“Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói.

“Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.

HẠNH PHÚC THẬT SỰ CHÚA BAN

Thánh Matthêu ghi lại việc Chúa Giêsu công bố Hiến chương nước Trời qua tám mối phúc; ở đây, thánh Luca lại tường thuật cho chúng ta bài giảng của Chúa về bốn mối phúc và bốn mối họa.

Ai trong chúng ta cũng muốn được chúc phúc, chẳng ai thích được chúc họa bao giờ. Vậy nên, muốn được hưởng các mối phúc của Chúa, chúng ta cần sống như Chúa mời gọi, cụ thể là biết sống tinh thần nghèo khó, đừng cậy vào của cải trần gian; biết nhận ra mình là kẻ đói khát, để biết khát khao chính Chúa là Đấng luôn thỏa đáng mọi cơn đói khát của ta; nhận ra mình là kẻ vì danh Chúa mà phải chịu loại trừ, vì khi ấy ta mới thực sự là người môn đệ, là chứng nhân của Chúa. Phúc cho ai kiên vững bước đi trong đường lối của Chúa như thế, họ sẽ có được hạnh phúc thật sự Chúa ban cho.

 

 

Trả lời