Ngày 08.9.2020: Học nơi Mẹ cách sống đức tin

 

 Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 1, 18-23

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, chồng Bà, là người công chính, không muốn tố giác Bà, nên mới định tâm lìa bỏ Bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; Bà sẽ sinh hạ một Con trai mà ông đặt tên là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Mình khỏi tội”. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng:

“Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.

HỌC NƠI MẸ CÁCH SỐNG ĐỨC TIN

Hôm nay chúng ta hân hoan mừng sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa Thánh Mẫu và cũng là Hiền Mẫu của mỗi người chúng ta. Chúng ta cùng nhau chúc tụng Chúa, vì Người đã thực hiện bao kỳ công nơi Thánh Mẫu của Người, Người đã cho con Một giáng trần, làm Con của Đức Trinh Nữ, hầu trở nên người phàm mà cư ngụ giữa chúng ta, chia sẻ phận người của chúng ta, chịu nạn chịu chết và sống lại để cứu độ chúng ta. Chúng ta mắc nợ Thiên Chúa hồng ân cứu độ, và cũng mắc nợ Thánh Mẫu, Người sự cộng tác tuyệt vời, để ơn cứu độ đó được thành toàn nơi thân phận phải chết của chúng ta.

Xin cho mỗi chúng ta cũng biết học đòi nơi Thánh Mẫu cách thức đáp trả trong đời sống đức tin, để chúng ta cũng được đón nhận dồi dào ơn cứu độ của Chúa.

 

Trả lời