Ngày 05.9.2020: Sống tinh thần của luật

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 6:1–5

Vào ngày sabát, Ðức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn.  Nhưng có mấy người Pharisêu nói: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sabát?”

Ðức Giêsu trả lời: “Các ông chưa đọc chuyện này trong Sách à? Vua Ðavít đã làm gì khi vua và thuộc hạ đói bụng?  Vua vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi”. Rồi Người nói: “Con Người làm chủ ngày sabát “.

SỐNG TINH THẦN CỦA LỀ LUẬT

Dù sống ở đâu, thời điểm nào, và dù chúng ta là ai, việc tuân giữ luật lệ luôn là điều cần thiết. Luật lệ giúp xã hội đi vào trật tự, giúp điều phối mọi sinh hoạt, mọi mối tương quan tốt đẹp hài hòa hơn. Trong đời sống đức tin, luật lệ còn là ông thầy, giúp chúng ta bước đi trong đường lối Chúa, thực thi thánh ý của Người. Tuy nhiên, cần phải ý thức và trưởng thành trong việc tuân giữ lề luật. Tuân giữ luật là tốt, nhưng nệ luật là thái sống ấu trĩ, thiếu trưởng thành, đáng lên án.

Thật vậy, Chúa Giêsu lên án những ai sống đức tin theo kiểu nệ luật, thiếu hiểu biết, vô cảm với tha nhân. Đừng quên lời Chúa dạy: “Con Người làm chủ ngày sabát”.

Trả lời